Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:36:03
Рискуват много.
1:36:05
А, обикновеният човек, който
пролива кръвта си на бойното поле,

1:36:07
той по-малко ли рискува?
1:36:13
Не, но като цяло,
1:36:16
тази страна няма чувство
за самоопределение.

1:36:19
Благородниците й са
в съюз с Англия.

1:36:21
Клановете воюват помежду си.
1:36:23
Да.
1:36:25
Ако си създадеш врагове
от двете страни на границата,

1:36:28
мъртъв си.
- Всички ще умрем.

1:36:31
Въпросът е само как и кога.
1:36:33
Не съм страхливец. Искам
същото, което и вие,

1:36:35
но благородниците ни трябват.
1:36:37
Трябват ли ни?
- Да.

1:36:39
Благородници.
1:36:41
Кажи ми какво значи това -
да си благородник?

1:36:44
Титлата ти дава право
да седнеш на престола,

1:36:47
но хората не следват титли.
1:36:49
Те следват смелостта.
1:36:51
Нашите хора те познават.
1:36:53
И благородниците, и тези
от народа... уважават те.

1:36:55
И ако ги поведеш към свободата,
1:37:01
те ще те последват.
1:37:04
Аз също.
1:37:28
По дяволите!
1:37:29
Сбърканият ми братовчед - принцът,
1:37:31
ми казва, че не може
да изпрати войници,

1:37:33
а всеки град в Северна Англия
моли за помощ.

1:37:37
Настъпват!
1:37:39
Към кой град?
- Насам, милорд.

1:37:42
Приберете вътре
храната и провизиите!

1:37:44
Удвоете стражата,
затворете вратата! Веднага!

1:37:47
Вкарайте вътре провизиите!

Преглед.
следващата.