Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:35:01
Какво ще правиш?
1:35:03
Ще нападна Англия
1:35:05
и ще разбия англичаните
на собствената им земя.

1:35:08
Ще нападнеш?
Това е невъзможно.

1:35:12
Защо?
1:35:13
Защо да е невъзможно?
1:35:15
Толкова сте улисани
да се джафкате

1:35:17
за огризките, подхвърлени ви
от Дългокракия,

1:35:20
че забравяте за даденото ви
от Бог право на нещо по-добро.

1:35:25
Ние с вас сме различни.
1:35:27
Вие смятате,
че народът на тази страна

1:35:29
трябва да трупа блага за вас.
1:35:31
Аз смятам, че вашите блага
1:35:33
трябва да дадат свобода на народа.
1:35:36
И ще направя всичко,
за да я получи.

1:35:53
Почакайте!
1:35:57
Уважавам думите ви,
1:35:59
но помнете, че тези мъже
имат земи и замъци.

1:36:03
Рискуват много.
1:36:05
А, обикновеният човек, който
пролива кръвта си на бойното поле,

1:36:07
той по-малко ли рискува?
1:36:13
Не, но като цяло,
1:36:16
тази страна няма чувство
за самоопределение.

1:36:19
Благородниците й са
в съюз с Англия.

1:36:21
Клановете воюват помежду си.
1:36:23
Да.
1:36:25
Ако си създадеш врагове
от двете страни на границата,

1:36:28
мъртъв си.
- Всички ще умрем.

1:36:31
Въпросът е само как и кога.
1:36:33
Не съм страхливец. Искам
същото, което и вие,

1:36:35
но благородниците ни трябват.
1:36:37
Трябват ли ни?
- Да.

1:36:39
Благородници.
1:36:41
Кажи ми какво значи това -
да си благородник?

1:36:44
Титлата ти дава право
да седнеш на престола,

1:36:47
но хората не следват титли.
1:36:49
Те следват смелостта.
1:36:51
Нашите хора те познават.
1:36:53
И благородниците, и тези
от народа... уважават те.

1:36:55
И ако ги поведеш към свободата,

Преглед.
следващата.