Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:34:02
Сър Уилям...
1:34:04
Тъй като ти и твоите капитани
1:34:06
идвате от област, която винаги
е подкрепяла клана Белиъл,

1:34:12
можем ли да те призовем
да подкрепиш

1:34:15
справедливите ни претенции
за трона?

1:34:17
Проклет да е клана Белиъл!
1:34:20
Те всички са хора
на Дългокракия!

1:34:22
Господа!
1:34:24
Господа!
1:34:26
Сега е времето
да провъзгласим свой крал.

1:34:29
Готови ли сте да приемете
нашия претендент?

1:34:32
Вие сте тези, които
не подкрепят пълноправния...

1:34:34
Това бяха лъжи...
1:34:36
О, не. Това е истината.
1:34:38
Настоявам да признаете
тези документи!

1:34:40
Тези документи са фалшиви!
Ти си ги писал.

1:34:45
Господа, моля ви!
1:34:47
Моля ви, господа!
1:34:49
Сър Уилям, къде отивате?
1:34:53
Победихме англичаните,
1:34:56
но те ще се върнат,
1:34:58
защото не сте единни.
1:35:01
Какво ще правиш?
1:35:03
Ще нападна Англия
1:35:05
и ще разбия англичаните
на собствената им земя.

1:35:08
Ще нападнеш?
Това е невъзможно.

1:35:12
Защо?
1:35:13
Защо да е невъзможно?
1:35:15
Толкова сте улисани
да се джафкате

1:35:17
за огризките, подхвърлени ви
от Дългокракия,

1:35:20
че забравяте за даденото ви
от Бог право на нещо по-добро.

1:35:25
Ние с вас сме различни.
1:35:27
Вие смятате,
че народът на тази страна

1:35:29
трябва да трупа блага за вас.
1:35:31
Аз смятам, че вашите блага
1:35:33
трябва да дадат свобода на народа.
1:35:36
И ще направя всичко,
за да я получи.

1:35:53
Почакайте!
1:35:57
Уважавам думите ви,
1:35:59
но помнете, че тези мъже
имат земи и замъци.


Преглед.
следващата.