Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:52:01
които ще го заобиколят
по фланговете.

1:52:05
Армиите ни от Франция
ще слязат на сушата тук,

1:52:09
на север от Единбург.
1:52:11
Мобилизираните ирландци
ще настъпят от югозапад...

1:52:16
...в тази посока.
1:52:18
Уелски стрелци? Войници
от Франция? Ирландци?

1:52:20
Дори да наредиш
изпращането им днес,

1:52:22
ще са нужни седмици,
за да се съберат.

1:52:24
Разпоредих го
преди да изпратя жена ти.

1:52:33
Значи малката ни хитрост успя.
1:52:35
Благодаря ти.
1:52:37
И докато този селяк
очаква пристигането ми в Йорк,

1:52:41
моите войски ще пристигнат в
Единбург, точно зад гърба му.

1:52:46
Говорила си с този...
Уолъс, насаме.

1:52:54
Кажи ми...
1:52:56
...какъв човек е той?
1:52:59
Неук варварин.
1:53:03
Не крал като вас, милорд.
1:53:08
Можеш да се върнеш
към ръкоделието си.

1:53:11
Разбира се, милорд.
1:53:12
Естествено върна парите, нали?
1:53:19
Не. Раздадох ги, за да помогна
на пострадалите от войната деца.

1:53:27
Ето какво става,
когато изпратиш жена!

1:53:31
Простете, сир.
1:53:33
Реших, че такава щедрост
би демонстрирала величието ви

1:53:36
на онези, които предстои
да станат ваши поданици.

1:53:42
Величието ми ще се
демонстрира по-добре,

1:53:45
когато Уолъс се върне
в Шотландия

1:53:48
и я завари опожарена!
1:53:55
Уилям!
1:53:57
Приближават конници.

Преглед.
следващата.