Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:51:31
Вярната съпруга на сина ми
се завръща,

1:51:33
пощадена от езичника!
1:51:35
Е, прие ли подкупа ни?
- Не, не го прие.

1:51:40
Тогава защо не действа?
1:51:42
Шпионите ми донесоха,
че не настъпва.

1:51:46
Чака ви в Йорк.
1:51:49
Каза, че няма да напада
повече градове,

1:51:52
ако сте достатъчно смел да се
изправите пред него лице в лице.

1:51:54
Така ли каза?
1:51:57
Няма да забележат
уелските стрелци,

1:52:01
които ще го заобиколят
по фланговете.

1:52:05
Армиите ни от Франция
ще слязат на сушата тук,

1:52:09
на север от Единбург.
1:52:11
Мобилизираните ирландци
ще настъпят от югозапад...

1:52:16
...в тази посока.
1:52:18
Уелски стрелци? Войници
от Франция? Ирландци?

1:52:20
Дори да наредиш
изпращането им днес,

1:52:22
ще са нужни седмици,
за да се съберат.

1:52:24
Разпоредих го
преди да изпратя жена ти.

1:52:33
Значи малката ни хитрост успя.
1:52:35
Благодаря ти.
1:52:37
И докато този селяк
очаква пристигането ми в Йорк,

1:52:41
моите войски ще пристигнат в
Единбург, точно зад гърба му.

1:52:46
Говорила си с този...
Уолъс, насаме.

1:52:54
Кажи ми...
1:52:56
...какъв човек е той?
1:52:59
Неук варварин.

Преглед.
следващата.