Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:50:04
Оженихме се тайно,
1:50:06
защото не бих я делил
с английски лорд.

1:50:10
Убиха я, за да хванат мен.
1:50:18
Никога не съм говорил за това.
1:50:21
Не знам защо ви го
казвам сега, освен...

1:50:27
...виждам нейната сила у вас.
1:50:36
Един ден ще станете кралица
1:50:40
и трябва да отворите очите си.
1:50:50
Кажете на вашия крал,
че Уилям Уолъс

1:50:53
няма да му се покори...
1:50:55
...нито пък някой друг
шотландец, докато съм жив.

1:51:31
Вярната съпруга на сина ми
се завръща,

1:51:33
пощадена от езичника!
1:51:35
Е, прие ли подкупа ни?
- Не, не го прие.

1:51:40
Тогава защо не действа?
1:51:42
Шпионите ми донесоха,
че не настъпва.

1:51:46
Чака ви в Йорк.
1:51:49
Каза, че няма да напада
повече градове,

1:51:52
ако сте достатъчно смел да се
изправите пред него лице в лице.

1:51:54
Така ли каза?
1:51:57
Няма да забележат
уелските стрелци,


Преглед.
следващата.