Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:54:05
Личният ескорт на принцесата.
- Да.

1:54:12
Явно си й направил впечатление.
- Да.

1:54:15
Не мислех, че сте стояли
чак толкова дълго в шатрата.

1:54:22
Мадмоазел...
1:54:25
Послание от господарката ми.
1:54:28
Благодаря.
1:54:54
Вярно е! Английски кораби
идват от юг!

1:54:57
Още не знам за уелсците,
1:54:59
но ирландците са тук!
1:55:01
Трябваше да го видя
с очите си, за да повярвам.

1:55:04
Защо ирландците се бият
на страната на англичаните?

1:55:06
Не бери грижа за тях!
1:55:08
Не ти ли казах преди?
Този остров е мой.

1:55:12
Хамиш, тръгни напред към
Единбург и събери съвета.

1:55:15
Нареди им!
1:55:22
Твоят остров, а?
1:55:23
Моят остров!
1:55:26
Искате да преговаряме?
1:55:28
Не, моля ви, господа!
1:55:29
Лордове, Крейг е прав.
1:55:31
Този път единствената ни
възможност е да преговаряме.

1:55:36
Освен ако не искате да видите
Единбург изравнен със земята.

1:55:44
Армията ми пътува
не помня вече от колко дни,

1:55:48
а имаме още неща да подготвим,
1:55:50
затова ще карам направо.
1:55:53
Трябват ни всичките ви войници,
1:55:56
личните ви ескорти, дори вие.
1:55:59
И то веднага!

Преглед.
следващата.