Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

2:05:12
Изпратете подкрепленията.
2:05:14
Пратете останалите!
2:05:26
Доведете ми Уолъс!
2:05:29
Жив, ако е възможно...
...може и мъртъв - все едно.

2:05:33
И разгласете победата ни.
2:05:36
Ще се оттеглим ли?

Преглед.
следващата.