Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

2:04:04
Морней? Локлън?
2:04:07
Удвоих земите на Морней
в Шотландия

2:04:10
и му дадох имоти в Англия.
2:04:12
Локлън склони за много по-малко.
2:04:16
Стрелците!
2:04:17
Простете, сир.
2:04:19
Няма ли да избием
собствените си войници?

2:04:23
Да...
2:04:25
...но ще избием и техните.
2:04:26
Имаме резерви.
2:04:29
Атакувайте.
2:04:33
Стрелци!
2:04:34
Стрелци... атака!
2:04:42
Стреляй!
2:04:49
Стреляй!
2:05:12
Изпратете подкрепленията.
2:05:14
Пратете останалите!
2:05:26
Доведете ми Уолъс!
2:05:29
Жив, ако е възможно...
...може и мъртъв - все едно.

2:05:33
И разгласете победата ни.
2:05:36
Ще се оттеглим ли?

Преглед.
следващата.