Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

2:01:42
Радвам се да те видя
тази сутрин.

2:01:48
Ирландци!
2:01:51
Радвам се, че сте с нас.
2:01:53
Гледайте сега.

Преглед.
следващата.