Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

2:00:00
Стрелите струват пари.
Използвайте ирландците.

2:00:03
Мъртвите нищо не струват.
2:00:05
Изпратете пехотата и кавалерията.
2:00:08
Пехота!
2:00:11
Кавалерия!
2:00:16
Напред!
2:01:42
Радвам се да те видя
тази сутрин.

2:01:48
Ирландци!
2:01:51
Радвам се, че сте с нас.
2:01:53
Гледайте сега.

Преглед.
следващата.