Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:59:11
Момчета, дайте път.
1:59:12
Направете път да минем.
1:59:21
Дайте път, момчета.
1:59:28
Брус няма да дойде, Уилям.
1:59:31
Ще дойде.
1:59:34
Морней и Локлън дойдоха.
1:59:38
И Брус ще дойде.
1:59:43
Каква живописна... сбирщина.
1:59:48
Не си ли съгласен?
1:59:52
Стрелците са готови, сир.
1:59:54
Оставете стрелците.
1:59:56
Разбрах, че техните стрелци
са на мили оттук

1:59:59
и не са заплаха за нас.
2:00:00
Стрелите струват пари.
Използвайте ирландците.

2:00:03
Мъртвите нищо не струват.
2:00:05
Изпратете пехотата и кавалерията.
2:00:08
Пехота!
2:00:11
Кавалерия!
2:00:16
Напред!

Преглед.
следващата.