Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:58:01
Ти сам каза -
1:58:03
благородниците няма
да подкрепят Уолъс.

1:58:08
С какво си помагаме,
1:58:10
като заставаме на страната
на тези, които се погубват?

1:58:13
Дадох му думата си.
1:58:23
Знам, че е трудно.
1:58:25
Това е да си водач.
1:58:29
Но, синко... сине...
1:58:33
Погледни ме!
1:58:42
Аз не мога да бъда крал.
1:58:43
Ти и само ти можеш
да управляваш Шотландия.

1:58:47
Трябва да постъпиш
както ти казвам.

1:58:50
Не заради мен,
не заради себе си,

1:58:53
а за родината си.
1:58:57
ФОЛКЪРК
1:59:11
Момчета, дайте път.
1:59:12
Направете път да минем.
1:59:21
Дайте път, момчета.
1:59:28
Брус няма да дойде, Уилям.
1:59:31
Ще дойде.
1:59:34
Морней и Локлън дойдоха.
1:59:38
И Брус ще дойде.
1:59:43
Каква живописна... сбирщина.
1:59:48
Не си ли съгласен?
1:59:52
Стрелците са готови, сир.
1:59:54
Оставете стрелците.
1:59:56
Разбрах, че техните стрелци
са на мили оттук

1:59:59
и не са заплаха за нас.

Преглед.
следващата.