Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:57:01
това по-скоро е безумие,
а не храброст.

1:57:04
Това е дори повече от безумие.
1:57:07
Помогни ми!
1:57:10
В името на Бога,
помогнете на самите себе си!

1:57:14
Сега е нашият шанс, сега!
1:57:16
Ако сме единни,
можем да победим.

1:57:19
Ако победим, ще имаме онова,
което не сме имали преди -

1:57:23
своя собствена държава!
1:57:27
Ти си достоен за водач.
1:57:29
В теб има сила. Виждам я.
1:57:37
Присъедини се към нас!
1:57:41
Присъедини се!
1:57:42
Обедини клановете!
1:57:51
Добре.
- Добре.

1:57:58
Не може това да е начина.
1:58:01
Ти сам каза -
1:58:03
благородниците няма
да подкрепят Уолъс.

1:58:08
С какво си помагаме,
1:58:10
като заставаме на страната
на тези, които се погубват?

1:58:13
Дадох му думата си.
1:58:23
Знам, че е трудно.
1:58:25
Това е да си водач.
1:58:29
Но, синко... сине...
1:58:33
Погледни ме!
1:58:42
Аз не мога да бъда крал.
1:58:43
Ти и само ти можеш
да управляваш Шотландия.

1:58:47
Трябва да постъпиш
както ти казвам.

1:58:50
Не заради мен,
не заради себе си,

1:58:53
а за родината си.
1:58:57
ФОЛКЪРК

Преглед.
следващата.