Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

2:10:25
Умирам.
2:10:30
Остави ме.
2:10:38
Не.
2:10:40
Ще живееш.
2:10:43
Доживях да получа свободата си.
2:10:47
Горд съм като те гледам
какъв мъж стана.

2:10:57
Аз съм щастлив човек.

Преглед.
следващата.