Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

2:14:03
И това ме разкъсва отвътре!
2:14:05
Е, всеки някога изменя на нещо,
всеки пада духом.

2:14:08
Не искам да падам духом!
2:14:14
Искам да вярвам... като него.
2:14:25
Никога вече няма да застана
на грешната страна.

2:15:18
Не!
2:15:46
Ето го! След него!

Преглед.
следващата.