Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

2:15:18
Не!
2:15:46
Ето го! След него!
2:16:16
Лорд Крейг, вярно ли е това
за Морней?

2:16:19
Да. Уолъс влязъл с коня си
в спалнята му и го убил.

2:16:25
Вече никой не е в безопасност.
2:16:28
Не се знае кой ще е следващия.
2:16:32
Може да си ти.
2:16:36
Може да съм аз.
2:16:43
Няма значение.
2:16:47
Говоря сериозно, Робърт.
2:16:48
Аз също!

Преглед.
следващата.