Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

2:18:04
Той се превръща в легенда.
2:18:07
Ще става по-лошо.
2:18:10
Събира доброволци във
всеки шотландски град.

2:18:13
И когато събере достатъчно...
2:18:15
Овцете си остават овце!
2:18:19
Лесно ще ги пръснем,
ако затрием овчаря.

2:18:23
Много добре.
2:18:24
Подберете най-опитните си
убийци и свикайте среща.

2:18:30
Милорд, Уолъс е прочут
2:18:33
с умението си да надушва засади.
2:18:38
Ако думите на лорд Хамилтън
са верни,

2:18:42
той харесва бъдещата ни кралица.
2:18:44
Ще й се довери.
2:18:47
Затова ще я изпратим
с предложение за мир.

2:18:51
Милорд, принцесата може
да бъде взета за заложница,

2:18:54
животът й може да бъде
изложен на опасност.

2:18:56
О, синът ми ще бъде много
разстроен от това.

2:19:00
Но казано направо,
ако тя бъде убита,

2:19:04
в лицето на краля на Франция
скоро ще намерим

2:19:08
полезен съюзник срещу шотландците.
2:19:12
Виждаш ли, като крал,
2:19:15
трябва да търсиш изгодата
от всяка ситуация.

2:19:46
Да, това е Уилям Уолъс.
2:19:49
Остави меча си.
2:19:52
Бъдете готови.

Преглед.
следващата.