Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

2:19:00
Но казано направо,
ако тя бъде убита,

2:19:04
в лицето на краля на Франция
скоро ще намерим

2:19:08
полезен съюзник срещу шотландците.
2:19:12
Виждаш ли, като крал,
2:19:15
трябва да търсиш изгодата
от всяка ситуация.

2:19:46
Да, това е Уилям Уолъс.
2:19:49
Остави меча си.
2:19:52
Бъдете готови.

Преглед.
следващата.