Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

2:22:00
Ще карат нова пратка провизии
2:22:03
на север следващия месец...
храна и оръжие...

2:22:10
Защо ми помагате?
2:22:18
Защо ми помагате?
2:22:21
Заради начина, по който
сега ме гледате.


Преглед.
следващата.