Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

2:36:00
В утробата ми расте дете,
което не е от вашия корен.

2:36:07
Синът ви няма да остане
дълго на трона. Кълна се!

2:36:48
Толкова ме е страх.
2:36:58
Дай ми сили... да умра достойно.
2:37:26
Ето го идва!

Преглед.
следващата.