Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

2:35:05
За теб тази дума е непозната,
също колкото и думата "любов".

2:35:08
Преди да изгуби говора си,
2:35:11
той ми каза, че едничкото
му утешение е,

2:35:13
че ще доживее смъртта на Уолъс.
2:35:35
Виждате ли...
2:35:38
...смъртта спохожда всички ни.
2:35:49
Но преди да споходи вас,
2:35:53
знайте...
2:35:56
...вашата кръв умира с вас.
2:36:00
В утробата ми расте дете,
което не е от вашия корен.

2:36:07
Синът ви няма да остане
дълго на трона. Кълна се!

2:36:48
Толкова ме е страх.
2:36:58
Дай ми сили... да умра достойно.

Преглед.
следващата.