Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

2:34:17
Дойдох... да ви моля за
живота на Уилям Уолъс.

2:34:23
Доста го харесваш,
не е ли така?

2:34:27
Уважавам го.
2:34:31
Най-малкото за това, че беше
достоен противник,

2:34:33
бъдете милостив, велики кралю,
2:34:35
и спечелете уважението
на своя народ!

2:34:47
Дори и сега...
не сте способен на милост.

2:34:59
А ти...
2:35:05
За теб тази дума е непозната,
също колкото и думата "любов".

2:35:08
Преди да изгуби говора си,
2:35:11
той ми каза, че едничкото
му утешение е,

2:35:13
че ще доживее смъртта на Уолъс.
2:35:35
Виждате ли...
2:35:38
...смъртта спохожда всички ни.
2:35:49
Но преди да споходи вас,
2:35:53
знайте...
2:35:56
...вашата кръв умира с вас.

Преглед.
следващата.