Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

2:33:04
Изпийте това.
2:33:06
То ще притъпи болката.
2:33:08
Не. То ще притъпи разсъдъка ми.
2:33:11
А аз трябва да го запазя.
2:33:14
Защото ако съм безчувствен
или се огъна,

2:33:16
значи Дългокракият ме е пречупил.
2:33:19
Не мога да понеса мисълта
за вашето мъчение.

2:33:22
Изпийте го.
2:33:29
Добре.
2:34:17
Дойдох... да ви моля за
живота на Уилям Уолъс.

2:34:23
Доста го харесваш,
не е ли така?

2:34:27
Уважавам го.
2:34:31
Най-малкото за това, че беше
достоен противник,

2:34:33
бъдете милостив, велики кралю,
2:34:35
и спечелете уважението
на своя народ!

2:34:47
Дори и сега...
не сте способен на милост.

2:34:59
А ти...

Преглед.
следващата.