Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

2:32:01
Сър... дойдох да ви помоля...
2:32:08
да признаете всичко и да сe
закълнете във вярност към краля,

2:32:11
за да ви пощади.
2:32:14
А ще пощади ли родината ми?
2:32:17
Милост е да получите бърза смърт,
2:32:19
а може дори да останете
затворен в кулата...

2:32:22
...след време, кой знае
какво може да се случи...

2:32:25
...само да останете жив.
2:32:32
Ако се закълна пред него,
2:32:35
все едно... вече съм умрял.
2:32:48
Ще умрете, ще бъде ужасно.
2:32:50
Всеки човек умира.
2:32:55
Но не всеки живее истински.
2:33:04
Изпийте това.
2:33:06
То ще притъпи болката.
2:33:08
Не. То ще притъпи разсъдъка ми.
2:33:11
А аз трябва да го запазя.
2:33:14
Защото ако съм безчувствен
или се огъна,

2:33:16
значи Дългокракият ме е пречупил.
2:33:19
Не мога да понеса мисълта
за вашето мъчение.

2:33:22
Изпийте го.
2:33:29
Добре.

Преглед.
следващата.