Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

2:31:02
Тогава утре сутрин
ще получиш своето пречистване.

2:31:18
Ваше Височество.
- Искам да видя затворника.

2:31:20
Имаме заповед от краля...
2:31:22
Кралят ще бъде мъртъв след месец,
а синът му е безхарактерен.

2:31:24
Кой мислиш, че ще
управлява кралството?

2:31:26
Отвори вратата.
2:31:30
Ваше Височество.
2:31:38
Хайде, отрепко, стани!
2:31:40
Престани!
2:31:42
Остави ме сама.
2:31:44
Казах, излез!
2:31:59
Милейди...
2:32:01
Сър... дойдох да ви помоля...
2:32:08
да признаете всичко и да сe
закълнете във вярност към краля,

2:32:11
за да ви пощади.
2:32:14
А ще пощади ли родината ми?
2:32:17
Милост е да получите бърза смърт,
2:32:19
а може дори да останете
затворен в кулата...

2:32:22
...след време, кой знае
какво може да се случи...

2:32:25
...само да останете жив.
2:32:32
Ако се закълна пред него,
2:32:35
все едно... вече съм умрял.
2:32:48
Ще умрете, ще бъде ужасно.
2:32:50
Всеки човек умира.
2:32:55
Но не всеки живее истински.

Преглед.
следващата.