Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

2:30:04
Сега си готов да бъдеш крал.
2:30:07
Умразата ми... ще умре... с теб.
2:30:17
Уилям Уолъс,
2:30:19
обвинен си във върховна измяна.
2:30:22
Срещу кого?
2:30:24
Срещу твоя крал.
2:30:27
Ще кажеш ли нещо?
2:30:29
Никога през целия си живот...
2:30:34
не съм се клел
във вярност към него.

2:30:36
Това няма значение.
Той е твой крал.

2:30:43
Признай и смъртта ти
ще бъде бърза.

2:30:46
Ако отречеш, ще трябва
болката да те пречисти.

2:30:50
Признаваш ли вината си?
2:30:53
Признаваш ли?
2:31:02
Тогава утре сутрин
ще получиш своето пречистване.

2:31:18
Ваше Височество.
- Искам да видя затворника.

2:31:20
Имаме заповед от краля...
2:31:22
Кралят ще бъде мъртъв след месец,
а синът му е безхарактерен.

2:31:24
Кой мислиш, че ще
управлява кралството?

2:31:26
Отвори вратата.
2:31:30
Ваше Височество.
2:31:38
Хайде, отрепко, стани!
2:31:40
Престани!
2:31:42
Остави ме сама.
2:31:44
Казах, излез!
2:31:59
Милейди...

Преглед.
следващата.