Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

2:29:01
Защо? Защо?
2:29:08
Дългокракия искаше главата
на Уолъс.

2:29:12
Нашите благородници също.
2:29:13
Това беше цената на короната ти.
2:29:16
Умри!
2:29:20
Искам да умреш!
2:29:22
Скоро ще съм мъртъв,
а ти ще бъдеш крал.

2:29:26
Не искам нищо от теб!
2:29:29
Ти не си човек!
2:29:32
Не си ми баща!
2:29:38
Ти си ми син и винаги
си знаел какво мисля.

2:29:43
Ти ме измами!
2:29:46
Ти се остави да те измамят.
2:29:48
В сърцето си винаги си знаел
какво трябваше да се случи тук.

2:29:55
Вече знаеш какво е да мразиш.
2:30:04
Сега си готов да бъдеш крал.
2:30:07
Умразата ми... ще умре... с теб.
2:30:17
Уилям Уолъс,
2:30:19
обвинен си във върховна измяна.
2:30:22
Срещу кого?
2:30:24
Срещу твоя крал.
2:30:27
Ще кажеш ли нещо?
2:30:29
Никога през целия си живот...
2:30:34
не съм се клел
във вярност към него.

2:30:36
Това няма значение.
Той е твой крал.

2:30:43
Признай и смъртта ти
ще бъде бърза.

2:30:46
Ако отречеш, ще трябва
болката да те пречисти.

2:30:50
Признаваш ли вината си?
2:30:53
Признаваш ли?

Преглед.
следващата.