Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

2:28:24
Не!
2:28:31
Не се меси, Робърт!
2:28:33
Излъга ме! Излъга!
2:28:40
Брус не бива да пострада!
Такава е уговорката!

2:28:51
Татко!
2:28:58
Ти, продажно копеле!
2:29:01
Защо? Защо?
2:29:08
Дългокракия искаше главата
на Уолъс.

2:29:12
Нашите благородници също.
2:29:13
Това беше цената на короната ти.
2:29:16
Умри!
2:29:20
Искам да умреш!
2:29:22
Скоро ще съм мъртъв,
а ти ще бъдеш крал.

2:29:26
Не искам нищо от теб!
2:29:29
Ти не си човек!
2:29:32
Не си ми баща!
2:29:38
Ти си ми син и винаги
си знаел какво мисля.

2:29:43
Ти ме измами!
2:29:46
Ти се остави да те измамят.
2:29:48
В сърцето си винаги си знаел
какво трябваше да се случи тук.

2:29:55
Вече знаеш какво е да мразиш.

Преглед.
следващата.