Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

2:27:00
Ще се видим после.
2:27:03
Добре.
2:27:09
Дано да е по-скоро.
2:27:19
Няма да дойде.
- Ще дойде.

2:27:22
Сигурен съм.
2:27:37
Милорд, той идва!
2:28:24
Не!
2:28:31
Не се меси, Робърт!
2:28:33
Излъга ме! Излъга!
2:28:40
Брус не бива да пострада!
Такава е уговорката!

2:28:51
Татко!
2:28:58
Ти, продажно копеле!

Преглед.
следващата.