Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

2:26:01
Искам да имам дом
и деца... и спокойствие.

2:26:04
Така ли?
2:26:06
Да.
2:26:08
Моля се на Бог за тези неща.
2:26:10
Всичко е напразно,
ако я няма свободата.

2:26:12
Това е само мечта, Уилям.
2:26:14
Мечта? Ами...
2:26:16
Тогава какво правихме
през цялото това време?

2:26:20
Изживявахме тази мечта.
2:26:22
Ти не мечтаеш за свобода.
2:26:24
Всичко това е заради Марън.
2:26:26
Мечтата ти е да станеш герой,
защото си мислиш, че тя те вижда.

2:26:29
Не си мисля, че ме вижда.
Знам го!

2:26:33
И твоят баща те вижда.
2:26:45
Господи!
2:26:54
Да дойда ли с теб?
2:26:57
Не, ще ида сам.
2:27:00
Ще се видим после.
2:27:03
Добре.
2:27:09
Дано да е по-скоро.
2:27:19
Няма да дойде.
- Ще дойде.

2:27:22
Сигурен съм.
2:27:37
Милорд, той идва!

Преглед.
следващата.