Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

2:25:00
Шотландия ще стане едно цяло.
2:25:01
Едно цяло?
Имате предвид ние и вие.

2:25:04
Не. Имам предвид това.
2:25:11
Клетва за вярност от Робърт Брус.
2:25:23
Знаеш, че това е капан.
Кажи му.

2:25:25
Мисля, че ако Брус искаше
да те убие,

2:25:27
щеше да го стори във Фолкърк.
2:25:28
Да.
2:25:30
Знам това, видях с очите си.
2:25:32
Него го остави. Ами другите?
2:25:35
Рояк от заговорници и негодници!
Всеки дърпа чергата към себе си!

2:25:39
Това е капан. Сляп ли си?
2:25:40
Погледни го така -
трябва да опитаме.

2:25:45
Сами няма да се справим.
2:25:47
Единствената надежда за народа ни
е да обединим благородниците.

2:25:50
Знаете какво ще стане, ако
не използваме тази възможност.

2:25:52
Какво?
2:25:54
Нищо.
2:25:57
Не искам да ставам мъченик.
2:25:59
Нито пък аз. Искам да живея!
2:26:01
Искам да имам дом
и деца... и спокойствие.

2:26:04
Така ли?
2:26:06
Да.
2:26:08
Моля се на Бог за тези неща.
2:26:10
Всичко е напразно,
ако я няма свободата.

2:26:12
Това е само мечта, Уилям.
2:26:14
Мечта? Ами...
2:26:16
Тогава какво правихме
през цялото това време?

2:26:20
Изживявахме тази мечта.
2:26:22
Ти не мечтаеш за свобода.
2:26:24
Всичко това е заради Марън.
2:26:26
Мечтата ти е да станеш герой,
защото си мислиш, че тя те вижда.

2:26:29
Не си мисля, че ме вижда.
Знам го!

2:26:33
И твоят баща те вижда.
2:26:45
Господи!
2:26:54
Да дойда ли с теб?
2:26:57
Не, ще ида сам.

Преглед.
следващата.