Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

2:38:56
Вижте сега ужасната цена на измяната!
2:39:07
Сега ще паднеш на колене,
2:39:11
ще се обявиш за
верен поданик на краля

2:39:14
и ще помолиш за неговата милост...
2:39:24
...и ще я получиш.
2:39:36
Въжето!

Преглед.
следващата.