Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

2:39:07
Сега ще паднеш на колене,
2:39:11
ще се обявиш за
верен поданик на краля

2:39:14
и ще помолиш за неговата милост...
2:39:24
...и ще я получиш.
2:39:36
Въжето!
2:40:01
Вдигнете го!
2:40:04
Точно така! Опънете!
2:40:45
Приятно... нали?
2:40:50
Вдигни се на колене,
2:40:51
целуни кралската емблема
на плаща ми

2:40:55
и болката ще свърши.

Преглед.
следващата.