Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

2:40:01
Вдигнете го!
2:40:04
Точно така! Опънете!
2:40:45
Приятно... нали?
2:40:50
Вдигни се на колене,
2:40:51
целуни кралската емблема
на плаща ми

2:40:55
и болката ще свърши.
2:41:39
Разпънете го!

Преглед.
следващата.