Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

2:42:35
Стига ли ти толкова?
2:43:29
Всичко може да свърши веднага...
2:43:33
...покой...
2:43:38
Просто кажи или извикай... "милост".
2:43:54
Милост!
2:43:55
Милост! Милост!

Преглед.
следващата.