Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

2:43:29
Всичко може да свърши веднага...
2:43:33
...покой...
2:43:38
Просто кажи или извикай... "милост".
2:43:54
Милост!
2:43:55
Милост! Милост!
2:44:03
Извикай.
2:44:04
Милост! Милост!
2:44:11
Просто кажи... "милост".
2:44:15
Милост! Милост!
2:44:37
Милост, Уилям.
2:44:40
Милост! Исусе, кажи го.
2:44:48
Затворникът иска да каже нещо.
2:44:52
Милост! Милост!

Преглед.
следващата.