Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

2:47:06
След обезглавяването му,
2:47:10
тялото на Уилям Уолъс
бе разкъсано на парчета.

2:47:16
Главата му бе побита
на Лондонския мост,

2:47:19
а ръцете и краката му, изпратени
в четирите краища на Британия,

2:47:26
като предупреждение.
2:47:28
Но това не постигна ефекта,
който очакваше Дългокракия.

2:47:33
А аз... Робърт Брус,
2:47:37
излязох с войската си, да отдам почит
на армиите на английския крал,

2:47:42
за да признае той короната ми.
2:47:46
Надявам се, че си си измил
задника тази сутрин.

2:47:48
Ще го целуне крал!
2:48:20
Хайде ела. Да свършваме с това.
2:48:35
Спри!
2:48:54
Вие проливахте кръвта си с Уолъс!

Преглед.
следващата.