Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

2:48:20
Хайде ела. Да свършваме с това.
2:48:35
Спри!
2:48:54
Вие проливахте кръвта си с Уолъс!
2:49:03
Сега я пролейте с мен!
2:49:45
Уолъс! Уолъс!
2:49:49
Уолъс! Уолъс!

Преглед.
следващата.