Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:03:14
MacAndrewsi.
:03:29
Ježíši Kriste.
:04:15
Williame.
:04:20
To nic. To nic. Jen klid, chlapèe.
:04:39
Williame.
:04:42
A já øíkám, že na nì ted' musíme udeøit.
:04:44
- Nemùžeme proti nim bojovat.
- Nìco je tøeba udìlat.

:04:47
Wallace má pravdu. Pust'me se do nich.
:04:50
Všichni šlechtici pøipravení
bojovat byli na té schùzce.

:04:53
Nemùžeme porazit armádu
s 50 sedláky, které naverbujeme.

:04:56
Nemusíme je porazit... Jen proti nim bojovat.
:04:59
- Kdo je na mé stranì?
- Já, Wallaci.


náhled.
hledat.