Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:22:15
- Upadl ti kámen.
- Zkouška mužnosti.

:22:20
Pak jsi vyhrál.
:22:24
Tak tomu øíkejme zkouška vojanèiny.
:22:26
Anglièani nám nedovolí cvièit
se zbranìmi, a tak používáme kameny.

:22:30
Síla vojáka není v jeho paži. Je tady.
:22:33
Ne. Tady.
:22:42
Hamish?
:22:57
Tady máš, synku. Pøedved' mu to.
:22:59
- No tak, Hamishi.
- Do toho, chlapèe.

:23:04
Do toho.
:23:17
To byl dobrý hod.
:23:19
Ano, to byl.
:23:22
Rád bych vìdìl, jestli bys to
dokázal tam, kde na tom záleží.

:23:27
Tøeba... tøeba v bitvì.
:23:32
Umìl bys takovým hodem rozdrtit chlapa?
:23:34
Tebe bych rozdrtil... jako èerva.
:23:39
- Vážnì?
- Ano.

:23:42
Dobrá, tak do toho.
Chcete, aby mì rozdrtil jako èerva?

:23:49
- Tak pojd'.
- Ty se uhneš.

:23:51
- Neuhnu.
- Dobøe.

:23:54
Uhne se.
:23:56
No tak, Hamishi.
:23:59
No tak, chlapèe.

náhled.
hledat.