Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:23:04
Do toho.
:23:17
To byl dobrý hod.
:23:19
Ano, to byl.
:23:22
Rád bych vìdìl, jestli bys to
dokázal tam, kde na tom záleží.

:23:27
Tøeba... tøeba v bitvì.
:23:32
Umìl bys takovým hodem rozdrtit chlapa?
:23:34
Tebe bych rozdrtil... jako èerva.
:23:39
- Vážnì?
- Ano.

:23:42
Dobrá, tak do toho.
Chcete, aby mì rozdrtil jako èerva?

:23:49
- Tak pojd'.
- Ty se uhneš.

:23:51
- Neuhnu.
- Dobøe.

:23:54
Uhne se.
:23:56
No tak, Hamishi.
:23:59
No tak, chlapèe.
:24:08
Dobrá práce.
:24:24
- Pìkné dílo, mladýWallaci.
- Jsi v poøádku?

:24:27
- Zdá se, že to s tebou trochu otøáslo.
- Mìl jsem pamatovat na ty skály.

:24:31
Ano.
:24:38
Vstávej, ty hromado...
:24:40
- Rád tì znovu vidím.
- Ano, vítej doma.

:24:46
- Podívej se, cos mi udìlal na hlavì.
- Mìl ses uhnout.

:24:59
Williame, zatanèíš si se mnou?

náhled.
hledat.