Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:30:00
Francouzi a Øímané jsou
mnohem horší než já.

:30:03
- Tys byl v Øímì?
- Strýc mì tam vzal na pout'.

:30:07
Jaké to bylo?
:30:09
Zdaleka ne tak krásné jako ty.
:30:13
Co to znamená?
:30:15
Nádherné.
:30:20
Ale já patøím sem.
:30:53
Murron. Pojd' domù.

náhled.
hledat.