Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:33:33
Na farmì je samozøejmì spousta práce.
:33:36
Ale to se zmìní, až pøijdou mí synové.
:33:40
Ty mᚠtedy dìti.
:33:42
Zatím ještì ne.
Ale doufal jsem, že mi s tím pomùžeš.

:33:47
Ty tedy chceš, abych si tì vzala?
:33:48
Pøišlo to trochu nenadále, ale dobrá.
:33:50
Tomu øíkᚠžádost o ruku?
:33:54
Miluju tì. Vždyckyjsem tì miloval.
:33:59
Chci si tì vzít.
:34:12
Znamená to ano?
:34:14
- Ano, to znamená ano.
- Ano?

:34:57
- Pospìšme si. Urèitì už èeká.
- Poèkej.


náhled.
hledat.