Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:54:01
Na co èekáš, chlapèe?
:54:04
Tady máš. Udìlej to ty. Já ho podržím.
:54:08
Tady máš. Udìlej to ty. Já ho podržím.
:54:12
Nalij to pøímo do rány, chlapèe.
:54:14
Vypadá to jak plýtvání
dobrou whisky. Jen mi dopøej.

:54:21
Držte ho. Držte ho. Držte ho.
:54:24
Ted' ho pust'te.
:54:30
V poøádku?
:54:32
To tì ráno probudí, chlapèe.
:54:34
- Nìkdo sem jde.
- Chopte se zbranì.

:54:43
Nìkdo sem jde.
:54:46
MacGregorové. Ze sousedního klanu.
:54:54
Slyšeli jsme, co se stalo.
:54:56
Nechtìli jsme, abyste si vy amerdans
mysleli, že se budete bavit bez nás.

:55:02
Bìžte domù.
:55:04
My nemáme na vybranou.
:55:07
S tím už nic neudìlám.
Ale vyještì na vybranou máte.

:55:11
Bìžte domù.
:55:13
Nebudeme mít žádný domov, až nám
anglická posádka spálí støechu nad hlavou.

:55:18
- A oni to udìlají.
- Ano.

:55:23
Vítejte.
:55:52
Hlídka se vrací, pane.

náhled.
hledat.