Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:55:02
Bìžte domù.
:55:04
My nemáme na vybranou.
:55:07
S tím už nic neudìlám.
Ale vyještì na vybranou máte.

:55:11
Bìžte domù.
:55:13
Nebudeme mít žádný domov, až nám
anglická posádka spálí støechu nad hlavou.

:55:18
- A oni to udìlají.
- Ano.

:55:23
Vítejte.
:55:52
Hlídka se vrací, pane.
:56:21
Jaké mᚠzprávy?
:56:34
Poslal jsem 100 vojákù
do Lanarku. Brzy se budou vracet.

:56:38
Byli takto obleèení?
:56:42
Vlastnì jich bylo spíš 50.
:56:45
Proved' to rychle.
:56:49
Vzpomínᚠsi na mì?
:56:52
- Neublížil jsem jí. Bylo to moje právo.
- Pøišel jsem uplatnit své právo manžela!


náhled.
hledat.