Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:58:02
Skotští povstalci
rozprášili jednu z mých posádek

:58:07
a zavraždili místního pána.
:58:09
Slyšel jsem o tom.
Tenhle Wallace je bandita, nic víc.

:58:13
A jak by sis poradil s tím... banditou?
:58:16
Jako s obyèejným zlodìjem.
At' ho místní smírèí soudce zatkne a potrestá.

:58:24
Nechte nás o samotì.
:58:35
Wallace už smírèího soudce zabil
a pøevzal kontrolu nad mìstem.

:58:41
Vstaò.
:58:42
Vstaò!
:58:45
Zítra ráno
:58:48
odjíždím do Francie prosazovat naše práva.
:58:51
A tebe nechám tady,
abys potlaèil tu malou vzpouru.

:58:54
Rozumíš? Slyšíš?
:58:59
Jednoho dne budeš králem.
:59:03
Aspoò se podle toho snaž vystupovat.
:59:09
Nech mì.
:59:12
Svolejte mou vojenskou radu.
:59:24
Doufám, že vᚠmanžel odjede do Skotska
:59:28
a setká se s Wallacem...
:59:31
a pak budete vdova.
:59:53
Tamhle.
:59:57
Za nimi.

náhled.
hledat.