Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:59:03
Aspoò se podle toho snaž vystupovat.
:59:09
Nech mì.
:59:12
Svolejte mou vojenskou radu.
:59:24
Doufám, že vᚠmanžel odjede do Skotska
:59:28
a setká se s Wallacem...
:59:31
a pak budete vdova.
:59:53
Tamhle.
:59:57
Za nimi.
1:00:24
Nemá cenu stavìt se na odpor.
Jsme v pøevaze a máme vás v pasti.

1:00:28
Kde jsou ostatní? Kde je Wallace?
1:00:43
- Otèe.
- Pojd' dál. Pojd' dál.

1:00:47
Zaèalo povstání.
1:00:55
- Kdo ho vede?
- Plebejec... William Wallace.


náhled.
hledat.