Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:06:04
Tenhle chlap nemùže být William Wallace.
1:06:07
Já jsem hezèí než on.
1:06:12
Dobrá, Otèe. Zeptám se ho.
1:06:18
Budu-li pro tebe riskovat krk,
1:06:20
budu mít šanci zabíjet Anglièany?
1:06:22
Je tvùj otec duch
nebo rozprávíš s Všemohoucím?

1:06:26
Aby našel lr sobì rovného,
musí porozprávìt s Bohem.

1:06:29
Ano, Otèe.
1:06:30
Všemohoucí øíká:
''Nevytáèej se a odpovìz, krucinál!''

1:06:34
- Pozor najazyk.
- Bláznivý lr!

1:06:40
Dost chytrý na to, aby propašoval
dýku pøes tvoje stráže, dìdku.

1:06:44
To je mùj pøítel, lre.
1:06:46
A odpovìd' na tvou otázku zní ano.
Bojuj za mì a budeš zabíjet Anglièany.

1:06:51
Výbornì.
1:06:53
Jmenuji se Stephen.
1:06:55
Jsem nejhledanìjším mužem
na mém ostrovì.

1:06:58
Ovšem ted' nejsem na svém ostrovì.
1:07:00
- A to je škoda.
- Na svém ostrovì?

1:07:03
- Myslíš tím lrsko?
- Ano. Je moje.

1:07:10
Jsi blázen.
1:07:19
Takže jsem pøišel na správné místo.

náhled.
hledat.