Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:18:02
musí vᚠvelitel pøejít tohle pole,
pøedstavit se téhle armádì,

1:18:06
dát hlavu mezi nohy a políbit si vlastní øit'.
1:18:20
Bylo to ménì srdeèné, než na co je zvyklý.
1:18:23
Pøipravte se ajednejte pøesnì,
jak vám øíkám. Na mùj signál

1:18:26
projedete za naším
postavením a obejdete je z boku.

1:18:29
- Nesmíme rozdìlit svoje síly.
- Udìlejte to... a at' vás Anglièani vidí.

1:18:34
Budou si myslet, že utíkáme?
1:18:37
Vyøidíte jejich luèištníky
a sejdeme se uprostøed.

1:18:40
Dobrá. Jdeme na to.
1:19:05
Nestoudný parchant.
Chci srdce toho Wallace na talíøi!

1:19:09
Luèištníci.
1:19:19
Luèištníci vpøed.

náhled.
hledat.